Brighton photography courses and workshops

 1ος Κύκλος: Αφαίρεση, Φωτογραφία και Παιχνίδι

Κόκκινη κουρτίνα στην οποία ανακλάται το φως του ήλιου μέσα από τη σκιά του παραθύρου

Νέες ημερομηνίες θα ανακοινωθούν σύντομα

Δίδακτρα

180 ευρώ (προπληρωμή με την εγγραφή)

200 ευρώ (δύο μηνιαίες δόσεις των 100 ευρώ)

        

Διάρκεια: 8 εβδομαδιαίες συναντήσεις

               


Πού: Διαδικτυακά (Online)


Αριθμός συμμετοχόντων: 6 άτομα


Σημείωση: το μάθημα αυτό μπορεί να τρέξει και σαν ιδιαίτερο ένα μόμο άτομο.Ασπόμαυρη εικόνα όπου μόνο το φως που περνάει απο τις άκρες της κουρτίνας ενός παραθύρου φαίνεται να γράφει το σχήμα Γ.

 Θέματα Εβδομαδιαίων Συναντήσεων

- Εβδομάδα 1η

Τα πρώτα βήματα – Αφαιρετικές διεργασίες

(Κοιτάζοντας τον κόσμο με περιέργεια)- Εβδομάδα 2η

Πραγματικότητα και Σουρεαλισμός

(Αυθορμητικότητα, Υποσυνείδητος Πειραματισμός, Προαπεικόνιση)- Εβδομάδα 3η

Αφαίρεση μέσω σύνθεσης

(Βλέπω με ενσυνειδητότητα, Εκγύμναση των ματιών με τη φωτογραφική σύνθεση)- Εβδομάδα 4η

Υποκειμενική Οπτική

(Η Φωτογραφία ως Μεταφορά, Σκέφτομαι με ενσυνειδητότητα, Εκφράζομαι δημιουργικά)- Εβδομάδα 5η

Αναπαραγωγική Πραγματικότητα

(Σκέφτομαι μέσα σ’ένα πρόγραμμα, Παράγοντας Τύχη)- Εβδομάδα 6η

Σκέφτομαι Εννοιολογικά – Αυτοαναφορική Φωτογραφία

(Η Φωτογραφία σαν Ιδέα, Η Φωτογραφία σαν Αντικείμενο)- Εβδομάδα 7η

Ο Κενός Χώρος – Μία πρώτη γεύση

(Φωτογραφίζω το ‘Τίποτα’)- Εβδομάδα 8η

Σημειολογία της Φωτογραφικής Αφαίρεσης

Ανακεφαλαίωση - Συμπεράσματα
 Αφαίρεση, Φωτογραφία και Παιχνίδι

  8 διαδικτυακές συναντήσεις

Σκοπός


Ο πρώτος κύκλος μαθημάτων εξετάζει την Αφαιρετική Φωτογραφία από διάφορες οπτικές γωνίες και απευθύνεται σε όλους, είτε έχουν βασικές γνώσεις φωτογραφίας είτε όχι. Ενθουσιασμός και φαντασία για δημιουργία, μάθηση και πειραματισμό είναι τα απαραίτητα ζητούμενα για τους συμμετέχοντες.


Σκοπός αυτού του κύκλου μαθημάτων είναι να σας καθοδηγήσει να καλλιεργήσετε μια πιο δημιουργική ματιά μέσω του φακού της φωτογραφικής μηχανής σας, αλλά και χωρίς αυτόν.


Απώτερος σκοπός είναι να σας παρακινήσει να βγείτε έξω από τα καλούπια σας και να γνωρίσετε τις δημιουργικές δυνατότητες της φωτογραφίας πέρα από την αναπαραστατική της λειτουργία και την καταγραφή ή μιμητική αναπαραγωγή της πραγματικότητας.


Μέσω παραδειγμάτων που προέρχονται από την ιστορία εξέλιξης της αφαιρετικής φωτογραφίας θα σας γίνει εισαγωγή στις διάφορες κατηγορίες και είδη αφαίρεσης, τα οποία θα αποτελέσουν πηγή έμπνευσης για να πάρετε και να δημιουργήσετε τις δικές σας εικόνες.


Ο κύκλος αυτός στοχεύει στο να σας δώσει το έναυσμα να πάρετε μία γρήγορη γεύση από το θέμα της κάθε εβδομάδας σαν ένα είδος γρήγορης εύρεσης ιδεών (brainstorming), έτσι ώστε αν κάποια από αυτές τραβήξει το ενδιαφέρον σας, να θελήσετε να την αναπτύξετε αργότερα μόνοι σας έξω από τα πλαίσια των μαθημάτων αυτών.


Τα μαθήματα αυτά θα επιχειρήσουν να σας εμπνεύσουν να δείτε τη διαδικασία παραγωγής εικόνων σαν παιχνίδι του οποίου οι ‘κανόνες’ είναι ο πειραματισμός και η ελευθερία έκφρασης χωρίς περιορισμούς.


Υποσημείωση: Το μάθημα αυτό ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ιστορία της φωτογραφίας, απλά χρησιμοποιεί την ιστορική διαδρομή εξέλιξης της αφαίρεσης στην φωτογραφία σαν βάση παραδειγμάτων για να πετύχει τους προαναφερόμενους σκοπούς του.
Εκπαιδευτικοί Στόχοι

 

Στο τέλος του πρώτου κύκλου μαθημάτων θα είσαστε σε θέση να:


- επιδείξετε κριτική γνώση και αντίληψη των βασικών ιδεών που αφαιρούν στην αφαιρετική φωτογραφία αναγνωρίζοντας και συζητώντας τα διάφορα στοιχεία που συνιστούν μια αφαιρετική εικόνα


- αναγνωρίσετε και να συζητήσετε τα διάφορα στάδια της ιστορικής εξέλιξης της αφαιρετικής φωτογραφίας παράλληλα με άλλες ιστορικές φωτογραφικές και καλλιτεχνικές τάσεις


- επιδείξετε πρακτική ενασχόληση με την αφαιρετική φωτογραφία μέσω των δικών σας εικόνων και εργασιών που θα κάνετε κατά τη διάρκεια των μαθημάτων

 

- στοχαστείτε βαθιά και να αναρωτηθείτε όσον αφορά τη διαδικασία παραγωγής των εικόνων σας, καθώς επίσης και να τις επικρίνετε και να συζητήσετε για το πώς αντιλαμβάνεστε τον κόσμο και σκέφτεστε γι’αυτόν μέσω της φωτογραφίας


- ανακαλύψετε ίσως μια νέα πτυχή του εαυτού σας μέσω κάποιων νέων φωτογραφικών ενδιαφερόντων που ενδέχεται να προκύψουν από τις εργασίες σας


- να γνωρίζετε την θεωρητική υποδομή και φωτογραφική γλώσσα που θα σας επιτρέψει να παρακολουθήσετε τον 2ο κύκλο μαθημάτων
Γενική Συνοπτική Περιγραφή κάθε Εβδομαδιαίας Συνάντηση


Κάθε τρίωρη συνάντηση θα περιλαμβάνει τα εξής μέρη:


Μέρος 1ο - Ανατροφοδότηση, Σχολιασμός και Ανταλλαγή Σχολίων και Ιδεών

Θα κοιτάμε τις φωτογραφικές εργασίες σας που θα έχετε κάνει κατά τη διάρκεια της προηγούμενης εβδομάδας και θα σχολιάζετε τις εικόνες των υπολοίπων στο γκρουπ με εποικοδομητική διάθεση εκφράζοντας και αρθρώνοντας τις σκέψεις σας στοχαζόμενοι τη δημιουργική διαδικασία παραγωγής τους και προτείνοντας νέες ιδέες.

Αυτή η συζήτηση θα αποτελέσει τον πυρήνα της κάθε εβδομαδιαίας συνεδρίασης καθώς θα σας δώσει την ευκαιρία να αποκομίσετε ιδέες από τη δικές σας εργασίες, αλλά και των άλλων, να συζητήσετε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες δημιουργήσατε τις εικόνες σας και να πάρετε αποφάσεις για τους μελλοντικούς πειραματισμούς σας.

Κατά τη διάρκεια αυτής της συζήτησης, θα απαντώ σε ερωτήσεις σας, θα σας βοηθάω να ξεκαθαρίσετε τις σκέψεις σας και θα σας παρέχω καθοδήγηση καθώς και νέες προτάσεις για να τις λάβετε υπόψην σας στις μελλοντικές σας εργασίες.Μέρος 2οΠαρουσίαση του εβδομαδιαίου θέματος

Θα σας παρουσιάζω το προγραμματισμένο θέμα κάθε εβδομάδας σχετικά με μια συγκεκριμένη κατηγορία αφαιρετικής φωτογραφίας βασιζόμενη σε παραδείγματα από κλασικούς αλλά και σύγχρονους φωτογράφους.

Στην παρουσίαση αυτή θα συμμετέχετε και εσείς με ερωτήσεις και εποικοδομητική συζήτηση γύρω από τις προθέσεις του κάθε αναλυόμενου φωτογράφου, την τεχνική που έχει χρησιμοποιήσει και πως εσείς ερμηνεύετε τις εικόνες του μέσα από την δική σας προσωπική ματιά.Μέρος 3ο Ανακεφαλαίωση και επεξήγηση του θέματος της φωτογραφικής εργασίας

Σε αυτό το τελευταίο μέρος, θα κάνουμε ανακεφαλαίωση των ιδεών που θα έχουν συζητηθεί προηγουμένως και θα σας παρουσιάζω το θέμα της εργασίας που θα κάνετε μόνοι σας κατά τη διάρκεια της εβδομάδας μέχρι την επόμενη συνάντηση. Το θέμα αυτό θα είναι το ίδιο για όλους, αλλά υπάρχει η δυνατότητα ο καθένας από εσάς να επιλέξει και να εκτελέσει το δικό του θέμα.Σημειώσεις

Μετά το τέλος κάθε εβδομαδιαίας συνάντησης θα σας στέλνω τις ανάλογες σημειώσεις ηλεκτρονικά σαν PDF αρχείο.Τι θα χρειαστείτε

- Για να κάνετε τις φωτογραφικές σας εργασίες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε είδος μηχανής από αναλογική και ψηφιακή οποιουδήποτε format μέχρι τη μηχανή του κινητού σας ή ακόμα και του τάμπλετ σας


- Επιθυμία να πειραματιστείτε και να μάθετε κάτι καινούριο


- Ανοιχτό μυαλό για να ακούσετε και να δεχτείτε νέες ιδέες


- Ενθουσιασμό για να παίξετε με τη φωτογραφία και να δημιουργήσετε ίσως διαφορετικές εικόνες από αυτές που κάνετε μέχρι τώραΚαταβολή Διδάκτρων

Oλόκληρο το ποσό των διδάκτρων του κάθε κύκλου εξοφλείται κατά προτίμηση με την εγγραφή σας πριν την αρχή των μαθημάτων. Διαφορετικά, επιλέγετε να πληρώσετε το ανάλογο ποσό σε δόσεις.

180 ευρώ (προπληρωμή με την εγγραφή)

200 ευρώ (σε δύο δόσεις των 100 ευρώ)

10% έκπτωση σε ανέργους και φοιτητές (απαραίτητη η παρουσίαση κάρτας ανεργίας ή φοιτητικού πάσου)Επιστροφή Διδάκτρων & Πολιτική Ακύρωσης

Τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται:

- αν γίνει ακύρωση εγγραφής  εντός 15 ημερών πριν από την αρχή των μαθημάτων

- αν για οποιαδήποτε λόγο ακυρωθεί το μάθημα, αλλά οριστεί νέα ημερομηνία διεξαγωγής του

- αν ο σπουδαστής για δικούς του λόγους σταματήσει να παρακολουθεί τα μαθήματα ή μέρος από αυτά