Brighton photography courses and workshops

 2ος Κύκλος: Ανάπτυξη Φωτογραφικού Έργου

Νέες ημερομηνίες θα ανακοινωθούν σύντομα

Δίδακτρα

230 ευρώ (προπληρωμή με την εγγραφή)

255 ευρώ (σε τρεις δόσεις των 85 ευρώ)

        

Διάρκεια:

10 συναντήσεις κάθε δύο εβδομάδεςΠού: Διαδικτυακά (Online)


Αριθμός συμμετοχόντων: 6 άτομα


Σημείωση: το μάθημα αυτό μπορεί να τρέξει και σαν ιδιαίτερο με ένα μόνο άτομο. Θέματα Εβδομαδιαίων Συναντήσεων

- Εβδομάδα 1η

Κενός Χώρος και Ψυχολογία - Παρουσίαση του φωτογραφικού έργου Empty Space της Εύας Καλπαδάκη


Πως αρχίζουμε τη διαδικασία ανάπτυξης ενός φωτογραφικού έργου- Εβδομάδα 2η

Φαινομενολογία, Κενός Χώρος και Φωτογραφία


Συλλογική συζήτηση γύρω από τις πρώτες ιδέες του κάθε συμμετέχοντος ξεχωριστά- Εβδομάδα 3η

Έρευνα, Ανάπτυξη και Μέθοδοι Τεκμηρίωσης


Συλλογική συζήτηση και ανατροφοδότηση- Εβδομάδα 4η

Έλλειψη έμπνευσης – Πως να βελτιώσουμε την δημιουργικότητά μας


Συλλογική συζήτηση και ανατροφοδότηση- Εβδομάδα 5η

Πώς γράφουμε ένα κείμενο επεξήγησης του φωτογραφικού έργου μας


Συλλογική συζήτηση και ανατροφοδότηση- Εβδομάδα 6η

Συμβουλές για τη διαλογή εικόνων – Μέρος I


Διαβάζουμε και σχολιάζουμε τα επεξηγηματικά κείμενα


Συλλογική συζήτηση και ανατροφοδότηση- Εβδομάδα 7η

Συμβουλές για τη διαλογή εικόνων – Μέρος IΙ


Συλλογική συζήτηση και ανατροφοδότηση- Εβδομάδα 8η

Δημοφιλείς και εναλλακτικές μέθοδοι παρουσίασης φωτογραφικών εικόνων


Πως αποφασίζουμε για τη κατάλληλη παρουσίαση του φωτογραφικού μας έργου


Συλλογική συζήτηση και ανατροφοδότηση- Εβδομάδα 9η 

Εκτενής συλλογική συζήτηση και ανατροφοδότηση όλων των φωτογραφικών έργων σε όποιο στάδιο βρίσκονται- Εβδομάδα 10η

Τελική Παρουσίαση των φωτογραφικών έργων


Ανακεφαλαίωση – Συμπεράσματα


Δείτε εδώ τα έργα μαθητών πάνω σε δικά τους ατομικά θέματα

 Ανάπτυξη φωτογραφικού έργου με θέμα τον ‘Κενό Χώρο’

  10 διαδικτυακές συναντήσεις

Προϋπόθεση για την παρακολούθηση αυτού του κύκλου είναι η παρακολούθηση και ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου μαθημάτων

Σκοπός


Ο δεύτερος κύκλος μαθημάτων εξετάζει και ερευνά την έννοια του ‘Κενού Χώρου’ μέσω της παροχής συμβουλευτικής καθοδήγησης που έχει στόχο την ανάπτυξη ενός φωτογραφικού έργου πάνω στο θέμα αυτό.

Σκοπός αυτού του κύκλου μαθημάτων είναι να σας δώσει το κίνητρο και την πρόκληση να εντρυφήσετε βαθύτερα στην ενασχόλησή σας με τη φωτογραφία και να έρθετε αντιμέτωποι με ερωτήματα που αφορούν την ίδια τη φύση του φωτογραφικού μέσου μέσω της έρευνας και του πειραματισμού με ίσως το πιο ακραίο αντικείμενο προβληματισμού σε σχέση με τη φωτογραφία. Ταυτόχρονα θα ανακαλύπτετε σταδιακά και θα συνειδητοποιείτε καινούρια προσωπικά ενδιαφέροντα και εμμονές που πιθανόν να προκύψουν από το την πρακτική σας, αλλά και από τις συλλογικές συζητήσεις.

Μέσω παρουσιάσεων σχετικά με τη μεθοδολογία ανάπτυξης ενός φωτογραφικού έργου, αλλά και σύντομες διαλέξεις γύρω από την έννοια του Κενού Χώρου, θα υιοθετήσετε και θα εφαρμόσετε μία δομική μέθοδο εργασίας που θα σας επιτρέψει να αναπτύξετε αυτό το συγκεκριμένο θέμα αλλά και οποιοδήποτε άλλο θελήσετε στο μέλλον.Τα μαθήματα αυτά απευθύνονται σε:

- ερασιτέχνες και επαγγελματίες φωτογράφους από αρχάριους μέχρι προχωρημένους

- καλλιτέχνες που χρησιμοποιούν τη φωτογραφία και θέλουν να κατανοήσουν τον φωτογραφικό τρόπο σκέψης και δουλειάς

- σπουδαστές φωτογραφίας

- γκρουπ φωτογράφων ή καλλιτεχνών που δουλεύουν συλλογικάΣημείωση: Ενώ το θέμα ανάπτυξης θα είναι ίδιο για όλους τους συμμετέχοντες, ο καθένας σας είναι ελεύθερος να το προσεγγίσει μέσα από τη δική του προσωπική ματιά υιοθετώντας και συνδυάζοντας την οπτική οποιουδήποτε φωτογραφικού είδουςΕκπαιδευτικοί Στόχοι

 

Στο τέλος του δεύτερου κύκλου μαθημάτων θα είσαστε σε θέση να:


- συζητήσετε και να αναλύσετε τις ιδέες σας σχετικά με την έννοια του ‘Κενού Χώρου’ όσον αφορά την ανάπτυξη του φωτογραφικού έργου σας


- αναπτύξετε την κριτική σας σκέψη και να αναστοχαστείτε όσον αφορά τη διαδικασία παραγωγής των εικόνων σας


- επιδείξετε δημιουργικούς τρόπους επίλυσης προβλημάτων


- επιδείξετε κατανόηση απλών μεθόδων έρευνας και τεκμηρίωσης


- επιδείξετε πρακτική ενασχόληση με τεχνικές διαλογής εικόνων (editing)


- γράψετε κείμενο επεξήγησης του έργου σας (artist statement)


- επιδείξετε πρακτική ενασχόληση σχετικά με διάφορους τρόπους παρουσίασης του έργου σας


- ολοκληρώσετε ή να αναπτύξετε ένα φωτογραφικό έργο σε εξέλιξη


- γνωρίσετε τους εαυτούς σας καλύτερα μέσω του φωτογραφικού έργου σαςΓενική Συνοπτική Περιγραφή κάθε Εβδομαδιαίας Συνάντηση


Οι θεματικοί τίτλοι των εβδομαδιαίων συναντήσεων, όπως παρουσιάζονται παρακάτω, αποτελούν μόνο μία ομπρέλα για τα διάφορα θέματα που θα συζητηθούν την κάθε εβδομάδα. Παρά την γραμμικότητα στην παράδοσή τους, σε κάθε συνάντηση θα επισκεπτόμαστε ξανά προηγούμενα θέματα και προβληματισμούς, αλλά θα αναφερόμαστε και σε νέα που θα συζητηθούν τις επόμενες εβδομάδες.


Κάθε τρίωρο μάθημα θα περιλαμβάνει τα εξής μέρη:


Μέρος 1οΠαρουσίαση του εβδομαδιαίου θέματος

Συλλογική συζήτηση, γρήγορη εύρεση ιδεών (brainstorming) και ανταλλαγή εμπειριών σε σχέση με την εβδομαδιαία θεματική και παρουσίαση καθοδηγητικών οδηγιών ή και σύντομων διαλέξεων όσον αφορά αυτήν.


Μέρος 2ο - Ανατροφοδότηση, Σχολιασμός και Ανταλλαγή Σχολίων και Ιδεών

Θα συζητάμε και θα αναλύουμε τις φωτογραφίες που θα έχετε κάνει κατά τη διάρκεια των δύο προηγούμενων εβδομάδων. Θα σχολιάζετε τις εικόνες των υπολοίπων στο γκρουπ με εποικοδομητική διάθεση εκφράζοντας και αρθρώνοντας τις σκέψεις σας στοχαζόμενοι τη δημιουργική διαδικασία παραγωγής τους και προτείνοντας νέες ιδέες.

Αυτή η συζήτηση θα αποτελέσει τον πυρήνα της κάθε συνάντησης καθώς θα σας δώσει την ευκαιρία να αποκομίσετε ιδέες από τη δικές σας εργασίες, αλλά και των άλλων, να συζητήσετε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες δημιουργήσατε τις εικόνες σας και να πάρετε αποφάσεις για το πως θα συνεχίσετε την ανάπτυξη του έργου σας.

Κατά τη διάρκεια αυτής της συζήτησης, θα απαντώ σε ερωτήσεις σας, θα σας βοηθάω να ξεκαθαρίσετε τις σκέψεις σας και θα σας παρέχω καθοδήγηση καθώς και νέες προτάσεις για να τις λάβετε υπόψην σας στις μελλοντικές σας φωτογραφίες.


Μέρος 3ο – Aνακεφαλαίωση

Σε αυτό το τελευταίο μέρος, θα κάνουμε ανακεφαλαίωση των ιδεών που θα έχουν συζητηθεί προηγουμένως καθώς και των στρατηγικών που θα πρέπει να ακολουθήσει ο καθένας ξεχωριστά μέχρι την επόμενη συνάντηση.Σημειώσεις

Μετά το τέλος κάθε εβδομαδιαίας συνάντησης θα σας στέλνω σημειώσεις ηλεκτρονικά σαν PDF αρχείο, οι οποίες ενδέχεται να περιλαμβάνουν ένα ή περισσότερα από τα παρακάτω:

- Σημειώσεις σχετικά με το θέμα κάθε συνάντησης σε PDF αρχείο

- Συνδέσμους σε οπτικές και άλλες αναφορές σχετικά με τα ατομικά σας φωτογραφικά έργα

- Βιβλιογραφικές αναφορές (αν θεωρηθούν απαραίτητες για θεωρητική υποστήριξη) και ό,τι άλλα βοηθήματα χρειαστούν.
Τι θα χρειαστείτε

- Για να αναπτύξετε το φωτογραφικό σας έργο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε οποιοδήποτε είδος μηχανής ή άλλο τεχνικό εξοπλισμό έχετε στη διάθεσή σας


- Δημιουργική διάθεση και επιθυμία να πειραματιστείτε και να μάθετε έναν καινούριο ίσως τρόπο να δουλεύετε με τις φωτογραφίες σας


- Ανοιχτό μυαλό για να ακούσετε και να δεχτείτε νέες ιδέες


- Ενθουσιασμό και εγρήγορση για να συμμετάσχετε ενεργά και να εργαστείτε με σύστημα και μεράκιΚαταβολή Διδάκτρων

Oλόκληρο το ποσό των διδάκτρων του κάθε κύκλου εξοφλείται κατά προτίμηση με την εγγραφή σας πριν την αρχή των μαθημάτων. Διαφορετικά, επιλέγετε να πληρώσετε το ανάλογο ποσό σε δόσεις.

230 ευρώ (προπληρωμή με την εγγραφή)

255 ευρώ (σε τρεις δόσεις των 85 ευρώ)

10% έκπτωση σε ανέργους και φοιτητές (απαραίτητη η παρουσίαση κάρτας ανεργίας ή φοιτητικού πάσου)Επιστροφή Διδάκτρων & Πολιτική Ακύρωσης

Τα δίδακτρα δεν επιστρέφονται:

- αν γίνει ακύρωση εγγραφής  εντός 15 ημερών πριν από την αρχή των μαθημάτων

- αν για οποιαδήποτε λόγο ακυρωθεί το μάθημα, αλλά οριστεί νέα ημερομηνία διεξαγωγής του

- αν ο σπουδαστής για δικούς του λόγους σταματήσει να παρακολουθεί τα μαθήματα ή μέρος από αυτά